November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Book
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Nieuw licht op de Deventer Moordzaak IIIDe blinde vlek van Eikelenboom


Voor degenen die minder bekend zijn met de details van de Deventer moordzaak, resumeer ik even: Ernest Louwes is veroordeeld op DNA sporen die gevonden zijn op de blouse van de vermoorde weduwe Wittenberg. Enig ander wettig en overtuigend bewijs ontbreekt.

De NFI deskundige die destijds in 2003 het onderzoek deed, was de heer Richard Eikelenboom. Hij verklaart daarover als volgt:

Ik ben deskundig op het gebied van onderzoek naar bloedpatronen en biologische sporen. Ik heb het biologische sporenonderzoek op de blouse van het slachtoffer verricht. Meer in bijzonder heb ik de selectie van de vlekken gedaan en deze veilig gesteld.

Het publiek is echter niet bekend met de details van dit onderzoek. Daarom gaan we daar eens naar kijken.

De gevonden DNA sporen vallen in twee categorieen uiteen:

1) onzichtbare zogenaamde greepsporen en

2) een bloedvlekje van Louwes in de kraag van de blouse.

Twee jaar later werden overigens nog meer aanrakingssporen gevonden en tevens een tweede bloedvlekje. Althans zo stelt het OM aan de hand van het orienterend vooronderzoek dit jaar.

Voor 2003 is het relevant om te weten dat eerst de greepsporen werden gevonden en pas daarna het bloedvlekje. Op dinsdag 2 december 2003 is bij Ernest Louwes wangslijm afgenomen. Op donderdag 4 december arriveert dat bij het NFI en op de eerste zittingsdag, maandag 8 december, wordt bekend dat er greepsporen van Louwes op de blouse zijn gevonden. Men heeft dus zeer snel gewerkt, hooguit 2 dagen als we het weekend niet meetellen. Wat men echter niet weet, is dat er toen nog geen bloedvlekje was aangetroffen, hoewel de heer Eikelenboom WEL de blouse had onderzocht, ook op bloed. Het vlekje is pas minimaal een week later tijdens een tweede onderzoek gevonden.

Het bovenstaande is glashard bewijsbaar. Kijkt u maar naar wat de heer Eikelenboom op 8 december zegt blijkens dit zittingsverslag:

Voor wat betreft de bloedvlekken heb ik gekeken naar vlekken die ontstaan zouden kunnen zijn, doordat de dader zelf gewond is geraakt en bloed heeft achtergelaten. Overigens bleken de DNA-profielen van deze bloedsporen overeen te komen met die van het slachtoffer.

Betrof dit onderzoek ook de kraag? Jazeker, want even later zegt hij:

Het betrof een rode verkleuring niet zijnde bloed. Het leek make-up achtig materiaal. Dit materiaal bevond zich verspreid over de kraag en de revers van de blouse.

Het is dus precies zoals Louwes zegt: Eikelenboom zit met zijn neus op de kraag en vind geen bloedvlekje van hem. Een maand later, op de tweede zittingsdag in januari 2004, is het er wel. En twee jaar later is er zelfs een tweede bloedvlekje !

En dit is het "bewijs" waarop hij is veroordeeld, alsmede op de hypothese van diezelfde heer Eikelenboom dat de DNA sporen er niet anders dan tijdens het delict op gekomen kunnen zijn.

Maar over welk vlekje hebben we het nu eigenlijk? Welnu, het gaat om dit vlekje:

Het vlekje zit midden op de kraag, zoals we ook in de inmiddels beruchte Netwerk uitzending van maandag 13 november konden zien, waarin de "onafhankelijke" Eikelenboom uitgebreid het woord kreeg om zijn hypotheses kracht bij te zetten. Het vlekje wordt ook daar met een pijl in beeld gebracht en de voice-over zegt: "En dus doet Eikelenboom nog een onderzoek. En dan blijkt aan de binnenkant van de kraag in de nek een bloedvlek van Louwes te zitten."

Daarmee worden twee suggesties gewekt:

1) Dat de vlek bij het eerste onderzoek niet goed zichtbaar is geweest, en

2) dat de vlek slechts aan 1 kant zat en niet was doorgevloeid naar de andere kant van de dunne stof.


Maar de werkelijke foto's, zo zal blijken, maken gehakt van beide suggesties.

Zeker als je al hebt gezocht naar contactsporen op de kraag en revers, omdat je verwacht dat de dader daar tijdens de verwurging DNA heeft achtergelaten (de hypothese van het NFI) is het onvoorstelbaar dat je dat vlekje, als een eilandje in een witte zee, over het hoofd ziet. Met name als je erbij zegt dat je ook specifiek naar bloed hebt gezocht en dat al het bloed van het slachtoffer was.

Des te meer omdat er niet echt sprake is van een binnenkant en buitenkant van de plooikraag. Men kan beter spreken van een bovenzijde en een onderzijde, waarbij beide zijden goed zichtbaar zijn. Deze kraag is uitdrukkelijk niet hetzelfde als de boord, maar meer een decoratie die daaromheen heen is gedrapeerd. Op deze foto wordt dat duidelijker.

Ook zie je op deze foto dat de vlek weer prominent in beeld is. Men maakt mij derhalve niet wijs dat Eikelenboom de blouse niet voor zijn neus heeft gehad zoals op deze foto. Nog minder dat hij dan het vlekje niet ziet.

Ook de tweede suggestie dat het vlekje alleen aan de bovenzijde zat en dus bij een onderzoek gemakkelijk gemist wordt, blijkt niet te kloppen. Deze foto van de achterkant van de kraag achterhaalt deze suggestieve leugen:

Wellicht is het duidelijker als we inzoomen en het vlekje omcirkelen, zoals op deze foto .

Ook dit vlekje aan de andere kant van de kraag zou Eikelenboom dus niet gezien hebben.

Alle foto's zijn overigens gemaakt NA 8 december 2003, dus ook NA de ontdekking van het bloedvlekje. Daar mag men even bij stil staan, want het is best vreemd dat er geen foto's van het vlekje zouden zijn gemaakt voordat het onderzoek begon. Als regel heb ik altijd geleerd dat voordat men iets aanraakt, eerst foto's worden gemaakt. Daar hoef je niet eens een trouwe CSI kijker voor te zijn. Hoe het ook zij, het is verdomd handig voor het OM dat Louwes niet kan bewijzen dat het vlekje er niet zat voordat het onderzoek begon. Aan de andere kant kan het OM dus ook niet bewijzen dat het er wel zat. Dat het er wel zat, wordt echter niet aannemelijker, gezien het feit dat Eikelenboom het bij zijn eerste onderzoek niet zag.

Dan is er nog iets opmerkelijks. Volgens het nog steeds semi-geheime orienterend vooronderzoek van het OM in 2006, is het mes, het aanvankelijk vermeende moordwapen, op 8 december 2003 (de eerste zittingsdag) door het NFI geretourneerd naar de Advocaat Generaal. Maar de blouse is pas geretourneerd op 26 januari 2004, dus na de tweede zittingsdag en na de ontdekking van het bloedvlekje. De vraag rijst dan waarom het NFI (Not For Information) die blouse nog nodig had, als ander bewijsmateriaal wordt geretourneerd?

Tevens kan ik hier melden dat er een getuige a decharge bestaat die bereid is te verklaren dat Eikelenboom samen met de heer Jaap Visscher, destijds de teamleider van het onderzoek in Deventer, na afloop van de uitspraak het glas heeft geheven op die uitspraak in een uitspanning tegenover het gerechtsgebouw.

In dat licht is het hoogst eigenaardig, of misschien juist niet, dat deze onafhankelijke deskundige zich leent voor een publieke TV uitzending om zijn hypotheses, die ten grondslag lagen aan de veroordeling, te onderstrepen. Men zou mogen verwachten dat hij de interpretatie daarvan aan de rechter overlaat, zeker gezien de omstandigheid dat het OM, waar hij geen deel meer van uitmaakt, zich weer actief met de zaak bezighoudt en er een herzieningsverzoek voor de Hoge Raad ligt om ondere andere die hypotheses te heroverwegen.

Men zou eveneens mogen verwachten, hoewel misschien inmiddels niet meer, dat de heer Eikelenboom ook met mij van gedachte zou willen wisselen. Dit blijkt niet het geval. Mijn eerste poging tot contact dateert reeds van 22 juli 2006, mijn laatste poging dateert van 17 november 2006, zoals u kunt zien aan deze emails. Ik begin mij daarom ernstig af te vragen hoe onafhankelijk deze deskundige werkelijk was en is. Ik krijg eerder de indruk dat de man zijn ambities, relaties en carriere boven het belang van het recht stelt. Iets wat wellicht nog beter te begrijpen is als je net voor jezelf begint.

Aangezien hij het vlekje aanvankelijk niet zag, durf ik in elk geval 1 van de 2 volgende conclusies te trekken:

1) Het vlekje is er na zijn eerste onderzoek opgezet.

2) Hij heeft het echt over het hoofd gezien, ondanks het feit dat het met het blote oog goed zichtbaar is.


In het laatste geval komt de deskundigheid van Eikelenboom zwaar onder druk te staan, en mag hij in deze zaak dan ook niet als deskundige gepresenteerd worden, zoals het OM en het programma Netwerk dat nog steeds doen.

Er is wellicht een addendum op mogelijkheid 1: Toen hij het bloedvlekje vond, in tweede instantie, heeft hij gedacht. Hey, wat gek! Die heb ik eerder niet gezien. Hoe kan dat? Nou ja, laat ik daar maar mijn mond over houden. Ik kan altijd nog zeggen dat het aan de binnenkant zat.

Je kunt het ook zo zeggen:

Conclusie 1) Niet alleen de geurproef en de schrijfproef zijn vervalst, ook het DNA bewijs.

Conclusie 2) Niet alleen al het voorgaande onderzoek was broddelwerk, ook het onderzoek waarop Ernest uiteindelijk toch veroordeeld is.

Het was natuurlijk beter geweest als die vraag door Netwerk was gesteld: Waarom ontdekte u het vlekje niet eerder?

Ik weet trouwens nog steeds niet of het de hypothese van het NFI is dat dit vlekje is ontstaan door een bloedende nagelriem tijdens de verwurging? Of ligt er een andere hypothese aan ten grondslag? Zo ja, hoe verwondt een dader zichzelf voordat hij begint te steken? Ingeval van de eerste hypothese, hoeveel mensen hebben bloedende nagelriemen? Is deze hypothese ingegeven door Louwes zelf? Die heeft immers altijd gezegd dat hij de zenuwtrek had om zijn nagelriemen te bewerken, soms tot bloedens toe.

Het is sowieso de hypothese van het NFI dat de greepsporen afkomstig zijn van huidcellen, zoals ook in dit artikel van de Stentor wederom wordt beweerd:

Aanvankelijk ging het NFI ervan uit dat Louwes genetisch materiaal, aangetroffen in make-upvlekken op het bewuste kledingstuk van de weduwe, via huidschilfers met kracht was overgebracht tijdens de moord. Achteraf nuanceert het forensisch instituut die zienswijze. Nu stelt het dat dit DNA-materiaal ook mogelijk via speeksel op de blouse terecht kan zijn gekomen.

Echter, voor de hypothese dat het om huidcellen zou gaan, ontbreekt elke basis. In de lijst van gevonden DNA profielen staat steeds: celmateriaal onbekend. Het zouden dus net zo goed cellen uit wangslijm kunnen zijn. En belangrijker, de herkomst van het DNA, uit welke cellen het komt, is een onderzoekbare vraag. Waarom is dat onderzoek niet gedaan?

Hoe andere mensen op dit verhaal reageren, illustreer ik graag aan de hand van onderstaande reacties op de weblog van Maurice de Hond.

Het lijkt mij welhaast uitgesloten, dat je dit vlekje niet ziet bij grondig onderzoek in een laboratorium .

Ja, dat vlekje(waarover we dus nu de hele tijd discussiren) is goed te zien. Daar hoef je geen onderzoeker voor te zijn. Maar daar waren we het volgens mij wel over eens.

Beste Wim,

Ik heb de foto's ook bekeken en val van verbazing van m'n stoel.

Dit is geen bloedvlekje maar een bloedbad, hoe kun je dat ooit over het hoofd zien. Het is als een wulpse rode druppel die lonkend naar de onderzoekers roept: "kijk me hier zitten op deze prachtige witte kraag" Bedenk vervolgens dat de blouse (en natuurlijk vooral de kraag i.v.m. de wurging) uitgebreid is onderzocht met de crimescope en dat zo'n vlek natuurlijk oplicht als de vuurtoren van Alexandrie tijdens een poolnacht.

Als ik me nu even met duivelse perversie verplaats in de kwade wil van een manipulatiezieke wetsdienaar die op een of andere manier best wel wat extra verdenking kan gebruiken in de richting van een onschuldig vastzittende pseudodader dan zou ik mijn giftige bloeddruppel daar aanbrengen waar de meest voor de hand liggende verklaring voor zal worden gevonden.

In de binnenkant van de buitenste kraag (dat klinkt heel dramatisch en is een uitstekende reden dat het "microscopische" vlekje eerder over het hoofd is gezien). De uiteraard zeer voorspelbare reactie van het gros der mensheid laat vervolgens geen twijfel: "dit moet door de moordenaar zijn achtergelaten tijdens de wurgpoging, en had die Louwes ook al weer geen last van bloedende nagelriempjes...."

Wim Dankbaar bedankt voor de foto's.
Is die betiteling binnenkant kraag mogelijk ook strategisch gekozen door het NFI. Hiermee bedoel ik dat er mee wordt gesuggereerd (ook richting de rechter) dat de vlek verborgen zat aan de 'binnenkant' en bij eerste inspektie niet opviel.

Wat nu duidelijk lijkt te worden uit de foto's is dat deze vlek er ook bij eerste inspektie uit moet knallen. Zeker als je opweg geholpen door het autopsie-rapport zoekt naar de gevolgen van strangulatie in de nekstreek en de kraag en dergelijke gaat onderzoeken.

Het is simpelweg niet over het hoofd te zien. Diverse conclusies zijn al getrokken. Na de frauduleuze geurproef nu dus vervolgens ook fraude met opgebracht DNA...? Gezien de foto's ga ik daar nu serieus rekening meehouden .


Voor mij is het absoluut uitgesloten dat "wonderboy" Eikelenboom dit vlekje niet heeft gezien.

Eikelenboom zag tijdens zijn 1ste onderzoek dus 2 vlekjes niet. Binnenzijde-Buitenzijde kraag.

In Netwerk merkt hij op dat bij beginnend onderzoek 'trapsgewijs gericht 10 sporen worden afgenomen'.

Ik ben het helemaal met je eens, Wim. Ik geef alleen aan dat de tekst van zijn verklaring deze uitweg biedt. Het probleem is namelijk dat Eikelenboom nergens expliciet verklaart, zowel mondeling als schriftelijk, dat er geen bloedvlek(ken) op dat bewuste plooirandje aanwezig zijn. Daarover zou hij eens voor een rechter onder ede doorgezaagd moeten worden.

Nog ben ik niet helemaal klaar:

In de gewraakte Netwerk uitzending bespreekt Eikelenboom het Y-chromosoom profiel van Ernest Louwes in vergelijking met dat van de klusjesman. Het profiel wordt daarbij duidelijk door Eikelenboom in beeld gebracht. Nu moet u weten dat Eikelenboom niet meer in dienst is van het NFI en dus niet anders aan deze informatie kan zijn gekomen, dan via Mr. Jan Vlug, de advocaat van de klusjesman. Die heeft die informatie weer op een onoorbare wijze, mogelijk zelfs onwettige wijze, verkregen. De heer Vlug heeft daarvoor reeds een uitbrander gehad van zijn collega's bij het Nederlands Juristenblad. Hoe het ook zij, de uitleg van Eikelenboom wordt door Netwerk, onder andere maker Bas Haan, aangewend als belastend voor Ernest Louwes en ontlastend voor de klusjesman. Het behoeft naar mijn mening geen betoog dat een dergelijke onderonsje tussen Netwerk, Mr. Jan Vlug en de onafhankelijke Eikelenboom, schadelijk is voor het strafrecht in Nederland, om de woorden van professor Van Koppen maar eens te gebruiken, alsmede voor het mandaat van de publieke omroep om objectieve informatie te geven.

Over Van Koppen gesproken, die noemde een aantal dingen niet, zoals u hier kunt lezen.

Tot slot, als Richard Eikelenboom een hypothese mag hebben waarop volgens mij een onschuldige burger is veroordeeld, dan mag ik er ook 1 hebben. Hij gaat ongeveer als volgt:

Shit, we gaan die herziening verliezen, al ons "bewijs" valt weg.

Ja, dan moeten ook weer achter de Jong aan.

Wat kunnen we nog verzinnen?

We vragen zijn wangslijm en zetten het op de blouse.

Waarom wangslijm, we hebben toch zijn bloed?

Ja, maar daar kunnen we geen onzichtbare contactsporen mee maken.

Goed idee.

Na 8 december (wel contactsporen, nog geen bloedvlekje) realiseert men zich dat alleen contactsporen wellicht niet voldoende zijn.

DNA mag immers nooit het enige bewijs zijn.

Okay, dan zetten we er nog een bloedvlekje bij.

Dat bloedvlekje komt dus pas in januari 2004 bij de tweede zittingsdag.

Daarom vind ik dat zittingsverslag van 8 december 2003 zo belangrijk, toen het bloedvlekje, inderdaad met het blote oog zichtbaar, er nog niet was.

Over de bloedafname in 1999 dan nog een verslag van een recent gesprek met de veroordeelde:

Hij leek zich af te vragen waarom ik die bloedafname zo belangrijk vond. Ik leg dus uit: Omdat als je dit kunt bewijzen, dat het bewijs is dat het NFI je DNA allang had en er dus geen reden was om je wangslijm af te nemen, tenzij om mooie onzichtbare "dadersporen" op de blouse te maken , toen ze zagen dat ze het niet gingen redden.

Ja maar dat zeg ik toch al zo lang? Wat zeggen zij dan?

Hun verklaring is dat je uit je nek kletst, dat je nooit bloed hebt afgegeven, en dat het bloed uit je broekzak alleen vergeleken is met het het DNA van de weduwe, dat ze verder geen interesse hadden om het met jouw DNA te vergelijken. Zelfde verhaal voor het gevonden DNA op het mes. Ze zeggen dat het niet van de weduwe was, maar van twee onbekende mannen, waarbij het verder niet interessant was om vast te stellen of jij 1 van die mannen was. Dus in theorie kan dat nog steeds zo zijn.

Ja maar ik heb daarvoor getekend, dat moet Knoops hebben en anders is het toch op te vragen?

Ernest, vraag voortaan in Godsnaam een kopie voor jezelf.

Ja maar daar denk je niet aan in die omstandigheden.

*********

Het is sinds 4 jaar verplicht om bij moordverdachten en veroordeelde moordenaars DNA af te nemen. De realiteit liep niet op de wet vooruit? Men had in 1999 geen interesse om de kleding van het slachtoffer of het vermeende moordwapen op DNA van de verdachte te onderzoeken? Leest u vooral nog even de update hier.

Wim Dankbaar

"The greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds."

John F. Kennedy
Wangslijm
Waarom had het OM wangslijm van Louwes nodig?

Omdat men niet wist dat het NFI zijn DNA profiel al had
Omdat het DNA profiel zoek was geraakt
Om het op de blouse van de weduwe te zetten
Anders, ik stuur mijn antwoord naar info@JFKmurdersolved.com


Meer polls: http://jfkmurdersolved.com/polls.htm


Wilt u de volgende optie toegevoegd zien?

Louwes liegt. Het OM nam nooit eerder zijn DNA af.

Stuurt u dan een mailtje. Bij voldoende interesse wordt deze erbij gezet.

Meer informatie:

http://jfkmurdersolved.com/feiten.htm

http://jfkmurdersolved.com/deventer.htm

http://jfkmurdersolved.com/ballin.htm

http://jfkmurdersolved.com/brouwer.htm

http://jfkmurdersolved.com/donner.htm


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com